CCB GROUP 

GIỚI THIỆU

 Công ty được thành lập năm 2013 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do ông Lê Thành Tâm làm Chủ tịch công ty, ông Võ trọng Hiếu làm giám đốc và người đại diện pháp luật.

CCB GROUP 

LĨNH VỰC KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

DỊCH VỤ VỆ SỸ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

DỊCH VỤ BẢO VỆ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

BẤT ĐỘNG SẢN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

DỊCH VỤ VỆ SỸ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

DỊCH VỤ BẢO VỆ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Xem thêm

Điểm nổi bật

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT

How it works

  • Lorem ipsum dolor sit amet cannones nibhasnus consectetuer adipiscing.
  • Diam nonummy nibh euismod tinci duntune dolores cannones eraptus.
  • Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat korem ipsum dolor amet
  • Dipiscing elit nonummy doloresas cannones nibh euismod tincidunt euismodus tinci duntune cannones. 
CCB Group

Các dự án đã triển khai

Tìm hiểu thêm

TIN TỨC